Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

de KennisMakerij

verbindt mensen !

Mijn Blog

Blog

Over het verlangen

Posted on May 29, 2012 at 11:08 AM
Donderdag 24 mei 2012. Santiago nadert. En opeens realiseer ik me dat 'het' dan voorbij is. Zoals een vriendin Bloem citeerde: 'de vervulling is het einde van de droom'. Ik wilde nog iets schrijven over het verlangen dat aan deze reis ten grondslag ligt. In het begin heb ik daar ook al iets over geschreven. Ik moet zeggen dat het denken tijdens de reis tamelijk fragmentarisch was: fietsen is een niet erg meditatieve bezigheid (in tegenstelling tot wandelen). Maar hoe dan ook: pelgrimeren is ook een innerlijke reis en er gebeurt van alles met je, dat je zelf nauwelijks beseft.. Ik hoop dat het na terugkeer nog doorwerkt. Daarom schrijf ik toch maar iets op over het belangrijkste dat me heeft bezig gehouden deze reis; dat helpt wellicht bij het later doorwerken):
- 'herbronnen': ik heb de reis een 'rite de passage' genoemd. Hij markeert de overgang naar een nieuwe levensfase.  Wat wil ik in dat nieuwe leven ?  In ieder geval mijn leven met meer diepgang leven. Wat zijn mijn drijfveren, waardoor wordt ik geinspireerd,  wat vind ik belangrijk om te doen, welke waarden houd ik hoog.
Twee 'sporen' houden me daarbij bezig:
- 'denken over het ondenkbare': ik las dat een hooggeleerde tien jaar besteed heeft aan een boek waarin hij 'bewijst' dat god niet bestaat. Maar dat wisten we toch allang ? Liefde, of energie of zwaartekracht bestaan ook niet: je kunt het niet vastpakken, het heeft geen vaste plaats. En toch verbindt liefde mensen; wordt het heelal bij elkaar gehouden door de zwaartekracht en is er geen leven zonder energie.
Ik heb ervaren dat geloven in god diep in mij verankerd zit en emotie oproept. Ik wil er dan ook over kunnen spreken, maar dat vergt naar mijn gevoel nieuwe taal. Het is mooi om te merken dat elke meter van de Camino getuigt van het geloof dat de mensen gaande hield en van de 'heiligen' die hen ten voorbeeld dienden. Wij leven echter  in een verbijsterend snel veranderende tijd, die om zijn eigen verstaan en uitdrukkingsvormen vraagt (niet in het minst omdat ook andere religies ons daartoe uitdagen). Denken en spreken over god is sowieso "thinking about the unthinkable".
Sterk verbonden met het spreken over god (of het goede) houdt mij 'het kwaad' bezig. Ik schreef over de emotie die me soms overviel als ik een kathedraal bezocht. Eenzelfde soort emotie overviel me bij onze bezoeken aan de doodskampen van de nazi's (zie de blog 'Verlos ons uit de greep van het kwaad'). Sindsdien houdt ook het kwaad mij bezig.
- Ik heb ergens geschreven dat we het met de verhalen (mythen, sagen, legenden, de heilige boeken) moeten doen. Volgens Campbell (die van 'de reis van de held') hebben deze verhalen van oudsher vier functies. Allereerst verzoenen ze mensen met het ontzagwekkende en schrikwekkende van de kosmos, het bestaan en de natuur (eten of gegeten worden). Ten tweede geven ze een invulling van de vraag 'waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe' (schepping, geboorte en dood). Ten derde hebben de verhalen een sociaal ordenende functie. En tenslotte geven ze een basis voor de persoonlijke ''normen en waarden'. Iedereen leeft volgens zijn eigen mythes/geloof/invulling.
Campbell stelt dat de tweede en derde functie door de wetenschap zijn overgenomen, maar ik aarzel daar sterk bij, als ik Bill Bryson mag geloven.  We "weten" niets of verwaarloosbaar weinig.
Ik vond Campbells analyse verhelderend: het maakt je bewust van je eigen 'denk'systeem, van je eigen 'mythologie'. Ook 'geloof' heeft een patroon, een functie. Het is een uitdaging om daarover met elkaar in gesprek te zijn. Geloof is ook verantwoording af kunnen leggen, al is het stamelend.
Bij dit alles past bescheidenheid. De vriendin stuurde me een midrasj over een geleerde en wijze man die verstrikt raakte in zijn denken over hoe de wereld in elkaar zat en waarom. De rabbi merkte dat en raakte hem aan en zei "U piekert of er een God bestaat. Ik ben maar een dwaas. En geloof.." Dat er een mens was die zijn geheim kende ontroerde de piekeraar en zijn hart ging voor het Geheim open.
Het leven is een mysterie. Er is geen toegang tot dat mysterie tenzij door ons hart, dat zijn redenen heeft die de vragende en zoekende geest niet kent.
Ik probeer hart en hoofd bij elkaar te houden. Dat wel. Maar uiteindelijk blijkt het verlangen van deze reis te gaan om dichter bij dat geheim te komen. Het geheim dat me raakte in de mensen onderweg, in de prachtige kathedralen die er van getuigen. 
   
Vanuit Vega de Valcarce, tijdens een rustmiddag voor de Cebreiro-pas.
kees

Categories: None

0