Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

de KennisMakerij

verbindt mensen !

Mijn Blog

Blog

Gebed van de pelgrims

Posted on May 12, 2012 at 11:35 AM
Gebed van de pelgrims
op weg naar Compostella
God, U die Uw dienaar Abraham wegriep
uit de stad Ur der Chaldeen
en die hem beschermde
gedurende heel zijn reis;
U die gids was van het Hebreeuwse volk
op de tocht door de woestijn;
Wij vragen u ons te begeleiden,
wij, uw dienaars, die uit liefde voor Uw naam,
deze pelgrimstocht ondernemen
naar St. Jacques de Compostella.
Wees voor ons,
metgezel op de reis,
gids op de kruisingen van wegen,
steun bij vermoeidheid,
verdediging bij gevaar,
beschutting op de weg,
schaduw in de hitte,
licht in de duisternis,
troost wanneer wij ontmoedigd zijn,
en kracht bij het nemen van beslissingen,
zodat wij, onder uw leiding,
veilig en wel het einde van onze reis bereiken en zo,
rijk aan genaden en deugd,
weer thuis aankomen,
zonder letsel en vervuld van een goede en gezonde vreugde.
Door Jezus Christus onze Heer, Amen.
Apostel Sint Jacob, bid voor ons.
Maria, Onze Lieve Vrouw van de Weg, bid voor ons.
"Leg de weg af in naam van Christus, die de weg is,
en bid voor ons in Compostella"

Categories: None

0